We're sorry but our site requires JavaScript.
ACO. creating the future of drainage

ACO slot pokrovne rešetke

ACO slot pokrovne rešetke ispunjavaju najstrožije higijenske zahtjeve za čišćenje. Slot rešetke savršeno su rješenje za mjesta na kojima se koriste mali točkovi sa visokim opterećenjem.

Specifikacija proizvoda
ACO slot pokrovne rešetke
HYGIENEFIRST SE UČITAVA, MOLIMO SAČEKAJTE