We're sorry but our site requires JavaScript.
ACO. creating the future of drainage

ACO modular Slot kanali

Zahvaljujući svojoj maloj širini ACO slot kanali pružaju univerzalno i svrsishodno rješenje za sve uobičajene aplikacije i sve standardne vrste podova (beton, keramičke pločice, smola ili vinil). Jedinstvena varijabilnost ACO Slot 20 sistema omogućava prilagodbu kanala svim potrebama korisnika.

Specifikacija proizvoda
ACO modular Slot kanali
HYGIENEFIRST SE UČITAVA, MOLIMO SAČEKAJTE