We're sorry but our site requires JavaScript.
ACO. creating the future of drainage

ACO kerb

ACO kerb ivičnjaci osiguravaju zaštitu zidova od uticaja udaraca, vode ili hemijskih sastojaka, te drugih oštećenja povezanih sa prometnim ili proizvodnim procesom. Prikladni su za sve zone prerade hrane. ACO Kerb ivičnjaci dostupni su u izvedbi od polimerbetona ili od nehrđajućeg čelika.

Specifikacija proizvoda
ACO kerb
HYGIENEFIRST SE UČITAVA, MOLIMO SAČEKAJTE