We're sorry but our site requires JavaScript.
ACO. creating the future of drainage

ACO higijenske gredičaste rešetke

Program ACO gredičastih rešetki pruža potpuno higijensko rješenje jednostavno za čišćenje. Gredičaste rešetke pogodne su za primjenu u uslovima visokog opterećenja u kombinaciji sa krupnim ostacima u otpadnoj vodi.

Specifikacija proizvoda
ACO higijenske gredičaste rešetke
HYGIENEFIRST SE UČITAVA, MOLIMO SAČEKAJTE