We're sorry but our site requires JavaScript.
ACO. creating the future of drainage

ACO higijenski slivnik 218 - sa L profilom

ACO higijenski slivnici 218 kombinuju veliki hidrulički kapacitet i malu ugradbenu visinu. Higijenske karakteristike osiguravaju potpunu dostupnost svih dijelova i time jednostavno čišćenje i održavanje. Dodatni spojni L profil osigurava dugotrajan spoj kanal i okolnog poda u zonama gdje je sistem izložen termalnim i dinamičkim opterećenjima.

Specifikacija proizvoda
ACO higijenski slivnik 218 - sa L profilom
HYGIENEFIRST SE UČITAVA, MOLIMO SAČEKAJTE