We're sorry but our site requires JavaScript.
ACO. creating the future of drainage

ACO higijenski slivnik 218

ACO higijenski slivnici 218 kombinuju veliki hidraulički kapacitet i malu ugradbenu visinu. Higijenske karakteristike osiguravaju potpunu dostupnost svih dijelova, a time i jednostavno čišćenje i održavanje.

Specifikacija proizvoda
ACO higijenski slivnik 218
HYGIENEFIRST SE UČITAVA, MOLIMO SAČEKAJTE