We're sorry but our site requires JavaScript.
ACO. creating the future of drainage

ACO higijenski slivnici

ACO higijenski slivnici dostupni su u različitim veličinama tijela kako bi se zadovoljili svi zahtjevi za protokom te konstrukcijski zahtjevi za malom visinom ugradnje i zahtjevima za zaštitu od požara. ACO higijenski slivnici certifikovani su prema BAS EN 1253.

Specifikacija proizvoda
ACO higijenski slivnici
HYGIENEFIRST SE UČITAVA, MOLIMO SAČEKAJTE