We're sorry but our site requires JavaScript.
ACO. creating the future of drainage

ACO Q-brake vortex

Količina vode koju iz Stormbrixx sistema ispuštamo u prijemnik reguliše se pomoću ACO Q-brake vortex regulatora. Na taj način osiguravamo da ispuštanje u kanalizaciju ili otvoreni tok odgovara zadanim parametrima (dopuštenoj količni).

Kontakt
ACO Q-brake vortex
HYGIENEFIRST SE UČITAVA, MOLIMO SAČEKAJTE